Naši nabídku tvoří tři základní kategorie, a to POŘÁDÁNÍ AKCÍ, VYSTOUPENÍ FILM – v této sekci najdete jejich bližší popis.   

 

POŘÁDÁNÍ AKCÍ

 


Městské historické slavnosti

Náš spolek se více než 27 let zabývá organizováním kulturních a společenských akcí.Akce, které pořádáme, a můžeme se opřít o bohaté zkušenosti při jejich realizaci, jsou především městské historické slavnosti, které se zaměřují na výročí města, připomenutí významných osobností, událostí a bitev. Tyto větší projekty dokážeme profesionálně sladit tak, aby jednotlivá vystoupení byla směřována k historickému období a tématicky odpovídala zadání. Do těchto slavností zahrnujeme jak naše jednotlivá vystoupení, tak i vystoupení ostatních účinkujících (tanečnice, kejklíři, kouzelníci, dobové kapely, divadlo, atd.). Celá tato akce je zpravidla doprovázena dobovým tržištěm.Tyto velké projekty technicky zabezpečujeme a zajištujeme veškeré technické zázemí, vč. osvětlení, ozvučení, bezpečnostní služba, kontejnery na odpadky, mobilní WC, atd..


Rekonstrukce bitvy

V naší režii bylo pořádáno více než 130 rekonstrukcí bitev, které se opírají o historické základy, a to v Čechách i v zahraničí, např. Německo, Francie, Rakousko. Jsme jedním z největších a nejzkušenějších pořadatelů těchto hromadných akcí, ve kterých zajišťujeme scénář, režii i samotnou realizaci, vč. veškerého technického zabezpečení. Jako příklad uvádíme rekonstrukci bitvy na Bílé Hoře z roku 1620, kterou pořádáme již 14 let, koná se na autentickém místě v Praze na Vypichu. Bitvy se účastní cca 1000 kostýmovaných účinkujících, desítky vycvičených koní. Je to koncentrace největšího počtu zbraní z období 30leté války zakomponovaných dle bojového pořádku s množstvím pyrotechnických efektů. Každý rok dostáváme desítky děkovných dopisů od diváků i účinkujících z celé Evropy, které se této události účastní. Bitva je provázena mluveným slovem, které zajišťují známé osobnosti, např. Václav Vydra.


Průvod

Každá slavnost je zpravidla provázena průvodem, do kterého zajišťujeme profesionálně vycvičené koně, kočáry, které mohou vézt radní města v kostýmech, které zapůjčíme. Dále průvod tvoří vlajkonoši, bubeníci, trubači, pěší ozbrojená garda, jízdní doprovod rytířů, rejtarů, vojáků (dle období, ve kterém se slavnost pořádá), cechovní řemeslníci, duchovní, vážení občané, chudina a žebráci.


 Jízdní turnaj 

Předvádíme nejžádanější zábavu středověku, zpracovanou dle dobových pramenů, které se účastní zkušení rytíři se speciálně vycvičenými koňmi. Jedná se o lidovou zábavu, při které urození rytíři předvádějí své jezdecké umění. Vše je zpracováno jako velkolepý romantický příběh pro celou rodinu. K vidění jsou také krásné dámy, zbrojnoši, panoši, Celý turnaj je ozvučen aparaturou.


 Atrakce pro děti 

Speciálně pro děti pořádáme velkou ponožkovou  bitvu,  kde děti útočí na kulisu hradu pod vedením zkušených velitelů. Bitva je komentovaná. Děti si mohou vyzkoušet střelbu z luku a kuše na terč, házení oštěpem i sekerkou. Zároveň malí rytíři okusí váhu celé zbroje a do ruky jím půjčíme různé druhy zbraní. Pro děti máme též připraveny soutěže.


Trhy a řemesla 

Zajistíme dobové stánkaře a řemeslníky pro dokonalý dobový trh. Naše portfolio kontaktů zahrnuje kováře, řezbáře, skláře apod. Tržiště je dále možné doplnit dobovou lazebnou, věštírnou, čajovnou atd.


 

VYSTOUPENÍ

Disponujeme celou řadu vlastních vystoupení, několik ukázek je možné vidět níže.

 

Slaviánova cesta od dobyté Troji


Gladiátoři

 

Rytířské vystoupení, ukázky soubojů


Dračí příběh


Fotbal Mnichů


Balada o županovi

 

Ukázka popravy a mučení


Soud s loupežníky (poprava)


 Vývoj palných zbraní


Zakázaný souboj

 

Dobrodružství „Džeka Vrabčáka“


Verbování


Baron Prášil a jeho dobrodružství


Generál Laudon


Giacomo Casanova


Dětská ponožková bitva


 

 

 FILM

 

Účastnili jsme se desítky filmů, dokumentů či televizních pořadů. Máme zkušenosti s vytvářením bitevních scén, doublerováním herců nebo jejich přípravou.