Naši nabídku tvoří tři základní kategorie, a to POŘÁDÁNÍ AKCÍ, VYSTOUPENÍ FILM – v této sekci najdete jejich bližší popis.   

 

POŘÁDÁNÍ AKCÍ

 


Městské historické slavnosti

Náš spolek se více než 25 let zabývá organizováním kulturních a společenských akcí.

Akce, které pořádáme, a můžeme se opřít o bohaté zkušenosti při jejich realizaci, jsou především městské historické slavnosti, které se zaměřují na výročí města, připomenutí významných osobností, událostí a bitev.  

Tyto větší projekty dokážeme profesionálně sladit tak, aby jednotlivá vystoupení byla směřována k historickému období a tématicky odpovídala zadání.

Do těchto slavností zahrnujeme jak naše jednotlivá vystoupení, tak i vystoupení ostatních účinkujících (tanečnice, kejklíři, kouzelníci, dobové kapely, divadlo, atd.). Celá tato akce je zpravidla doprovázena dobovým tržištěm.

Tyto velké projekty technicky zabezpečujeme a zajištujeme veškeré technické zázemí, vč. osvětlení, ozvučení, bezpečnostní služba, kontejnery na odpadky, mobilní WC, atd..


Rekonstrukce bitvy

V naší režii bylo pořádáno více než 130 rekonstrukcí bitev, které se opírají o historické základy, a to v Čechách i v zahraničí, např. Německo, Francie, Rakousko.

Jsme jedním z největších a nejzkušenějších pořadatelů těchto hromadných akcí, ve kterých zajišťujeme scénář, režii i samotnou realizaci, vč. veškerého technického zabezpečení.

Jako příklad uvádíme rekonstrukci bitvy na Bílé Hoře z roku 1620, kterou pořádáme již 14 let, koná se na autentickém místě v Praze na Vypichu. Bitvy se účastní cca 1000 kostýmovaných účinkujících, desítky vycvičených koní. Je to koncentrace největšího počtu zbraní z období 30leté války zakomponovaných dle bojového pořádku s množstvím pyrotechnických efektů. Každý rok dostáváme desítky děkovných dopisů od diváků i účinkujících z celé Evropy, které se této události účastní. Bitva je provázena mluveným slovem, které zajišťují známé osobnosti, např. Václav Vydra.


Průvod

Každá slavnost je zpravidla provázena průvodem, do kterého zajišťujeme profesionálně vycvičené koně, kočáry, které mohou vézt radní města v kostýmech, které zapůjčíme.

Dále průvod tvoří vlajkonoši, bubeníci, trubači, pěší ozbrojená garda, jízdní doprovod rytířů, rejtarů, vojáků (dle období, ve kterém se slavnost pořádá), cechovní řemeslníci, duchovní, vážení občané, chudina a žebráci.


 Jízdní turnaj 

Předvádíme nejžádanější zábavu středověku, zpracovanou dle dobových pramenů, které se účastní zkušení rytíři se speciálně vycvičenými koňmi.

Jedná se o lidovou zábavu, při které urození rytíři předvádějí své jezdecké umění. Vše je zpracováno jako velkolepý romantický příběh pro celou rodinu.

K vidění jsou také krásné dámy, zbrojnoši, panoši, Celý turnaj je ozvučen aparaturou.


 Atrakce pro děti 

Speciálně pro děti pořádáme velkou ponožkovou  bitvu,  kde děti útočí na kulisu hradu pod vedením zkušených velitelů. Bitva je komentovaná.

Děti si mohou vyzkoušet střelbu z luku a kuše na terč, házení oštěpem i sekerkou. Zároveň malí rytíři okusí váhu celé zbroje a do ruky jím půjčíme různé druhy zbraní.

Pro děti máme též připraveny soutěže.


Trhy a řemesla 

Zajistíme dobové stánkaře a řemeslníky pro dokonalý dobový trh. Naše portfolio kontaktů zahrnuje kováře, řezbáře, skláře apod.

Tržiště je dále možné doplnit dobovou lazebnou, věštírnou, čajovnou atd.


 

VYSTOUPENÍ

 

Slaviánova cesta od dobyté Troji

Humorně ztvárněný příběh o lásce, epické vyprávění na motivy řeckých bájí a pověstí o návratu slavného válečníka s českými kořeny z obléhání Tróji.

Představení je doprovázeno hudbou a mluveným slovem.

Délka vystoupení cca 40 min.


Gladiátoři

Představení z antického Říma. Retiárius ozbrojený sítí a trojzubcem, Germán štítem a sekerou, Hoplomachus a další gladiátoři spolu bojující v aréně.

Délka představení cca 35 min.


Rytířské vystoupení, ukázky soubojů

Ukázka soubojů s jednotlivými zbraněmi podle dohodnutého období.  Bojovníci předvádějí svoje umění v krátkých minutových soubojích

 Délka cca 20 min


Dračí příběh

Výpravný příběh o princezně, drakovi a statečných rytířích se šťastným  koncem.

Velké noční vystoupení s ohni a pyrotechnickými efekty, doprovázené hudbou a mluveným slovem. Drak měří tři metry a srší oheň.

Délka představení cca 40 min.


Fotbal Mnichů

Veselé vystoupení, kdy dva týmy mnichů (případně na objednávku měšťanů nebo rytířů) spolu hrají fotbal podobající se spíše rugbyovému utkání. Mniši předvádějí akrobatické kousky s vekou koulí cca 3 metry.

Utkání  je plné veselých gagů a je komentováno jako televizní přímíýpřenos. Může se hrát za denního světla i v noci.

 Délka představení cca 40 min.


Balada o županovi

Dramatické ztvárnění balady o županovi Hasištejnském. Noční divadelní představení doplněné efektní hudbou..

Délka představení cca 35 min. 


Ukázka popravy a mučení

Ukázka práva útrpného v praxi. Palečnice, španělská bota, maska hanby, trhání jazyka a další praktiky používané při mučení.

Představení končí oběšením nenapravitelného lumpa.

Délka představení cca 30 min.


Soud s loupežníky (poprava)

Královští biřici chytnou bandu loupežníků, která sužuje okolí. Soudci jednotlivé lapky soudí.  Lapkové si mohou zbraní vybojovat milost, popř. jsou prodáni do otroctví některému z diváků.

Velitel bandy je po pořádném soudu zpravidla popraven.

Délka vystoupení cca 35 min


 Vývoj palných zbraní

Názorný výklad o vývoji střelných zbraní od vynalezení černého prachu až po první světovou válku s ukázkami střelby z jednotlivých zbraní.

Délka představení cca 30 min.


Zakázaný souboj

Veselé komponované vystoupení doprovázené hudbou a mluveným slovem.

Pánové se dostanou do malého sporu o přízeň krásné dámy. Jejich soukromé vyrovnání naruší příchod gardistů dohlížejících na dodržování nedávno vyhlášeného zákazu soubojů.

Délka vystoupení cca 30 minut.

 

Dobrodružství „Džeka Vrabčáka“

Pirátský příběh kapitána Vrabčáka, který se snaží se svojí bandou schovat ukořistěné zlato. 

Délka vystoupení cca 40 min.


Verbování

V kterékoliv době bylo potřeba vycvičit nové vojáky. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Náš kaprál nadělá z civilistů pořádné vojáky.Vystoupení se zapojením publika, diváci se naučí držet zbraň, vystřelit z muškety a bránit tak čest svou, krásných dam a samozřejmě svého krále.Vystoupení je zaměřeno zejm. na dětské publikum, po skončení výcviku jsou pasováni na rytíře. Improvizované představení, jehož délka závisí na schopnostech zapojených diváků.

Baron Prášil a jeho dobrodružství

Možná trochu vymyšlené, ale krásně podané příběhy slavného dobrodruha, cestovatele, vojáka a diplomata.

Baron prášil ze svého koně vypráví o svých cestách po Polsku, Rusku, atd.. Nechybí ani slavný let na dělové kouli.

Vystoupení cca 40 min.


Generál Laudon

Vyprávěná rekonstrukce ze života slavného generála, který vypráví jak se bojovalo v tý balkánský válce, které se jako mladý důstojník zúčastnil.

V tomto příběhu vystupuje cca 40 účinkujících, kteří předvádějí ukázky z bitevních scén.

Délka vystoupení cca 40 min.

 


Giacomo Casanova

Tento známý svůdník je hostem na hraběcím dvoře, kde neváhá použít svého šarmu, aby okouzlil místní dámy.

Vystoupení je provázeno množstvím soubojů, šarvátek a veselých situací.

Délka vystoupení cca 35 min.


Dětská ponožková bitva

Děti jsou naverbovány a po základním výcviku útočí na kulisu hradu pod vedením zkušených velitelů. K boji jsou používány měkké projektily, jako jsou ponožky, drátěnky, korkové špunty.

Bitva je komentovaná a lze jí aplikovat na skutečné historické události, obléhání města, dobývání hradu, apod.


 

 

 FILM

 

Účastnili jsme se desítky filmů, dokumentů či televizních pořadů. Máme zkušenosti s vytvářením bitevních scén, doublerováním herců nebo jejich přípravou.